top of page
Titran fyr

ISM-koden

Berge Rederi følger ISM-koden.

International Safety Management (ISM)-koden representerer et kritisk rammeverk som sikrer sikker og miljømessig ansvarlig drift. Den understreker ledelsens rolle i å fremme sikkerhet til sjøs og forebygge forurensning, krever dokumenterte prosesser og regelmessige revisjoner.

 

Overholdelse av ISM-koden er ikke bare et regulatorisk krav, men også en beste praksis, som bidrar til effektiviteten og påliteligheten til selskapets fraktoperasjoner.

bottom of page