top of page

MV Tifjord

(2012 – 2021)

MV  Tifjord

I februar 2012 kjøpte Berge Rederi AS Molo Sun fra Molo Sun AS og omdøpte henne til MV Tifjord. Inkludert i salget var finansiering fra en lokal bank på Nordvestlandet. Navnet Tifjord stammer fra et område mellom Ulvøya og Frøya. Navnet ble også brukt på et fiske-/lastefartøy eid av Birger Berge, bror til Øivind og Magnes bestefar. Tifjord var allerede en selvlosser med gravemaskin. Lastekapasiteten var 1700 tn, med et 2795 cbm lasterom bestående av 2 bevegelige skott. Fartøyets hovedlast var råvarer til lakse- og landbruksnæringen i Norge. Utgående laster var hovedsakelig dolomitt, gjødsel i BB og splitt. Tifjord ble leid ut på en BBCP til Vestfrakt Shippinng i 2016 og ved slutten av CP, februar 2021, kjøpte Vestfrakt Shipping AS fartøyet.

bottom of page