top of page

MV JAGO II

(2006 – 2008)

MV JAGO II

I november 2004 kjøpte Ulvan-Berge Rederi AS husdyrskipet Holstein Express og bygget det om til et stykkgodsskip ved navn Frohavet. I april 2006 kjøpte Sletringen Bulk AS Frohavet av Ulvan-Berge Rederi AS og omdøpte henne igjen til JAGO, samme navn som fartøyet som eies av Anne Gunns familie. JAGO ble bygget om for å frakte fiskefôr fra Danmark til Norge og overta ruten MV DanaNor tidligere reiste. Hovedlasten var fiskemat, stykkgods og småbåter på ferden nordover. I tillegg installerte vi nødvendig utstyr for å slippe fiskemat direkte inn i siloer på lektere. På ferden sørover var hovedlasten gjødsel, kritt og dolomitt i BB, sild på tønner, småbåter og stykkgods. JAGO ble solgt til Bio Feeder AS i desember 2008 og omdøpt til Kryssholm. Fartøyet fortsatte å frakte fiskemat til hun ble vraket i februar 2017.

bottom of page