top of page

MV JAGO III

(2009 – 2022)

MV JAGO III

I januar 2009 kjøpte Berge Rederi AS fartøyet Falknes av Ingvar Falkeid og sønner og døpte det om til JAGO. Fartøyet var allerede en selvlosser. Lastekapasiteten var 2000 tonn, lasterommet var 2888 cbm med 2 bevegelige skott. JAGO var først ment å overta stykkgodshandelen fra det tidligere MV JAGO, kombinert med bulklast. Denne ble senere endret til kun bulklaster, hovedsakelig råvarer til landbruksnæringen i Norge. Hun bar splitt når det ikke var annen last tilgjengelig. I mars 2017 ble JAGO leid ut på en BBCP til Helco II AS (Bergen Shipping AS) og omdøpt til Havbris. På slutten av BBCP, i februar 2022, kjøpte Helco II AS fartøyet.

bottom of page