top of page

MV OptiMar

(1997 – 1999)

MV OptiMar

Magne Berge Fraktebåtrederi AS (fornavnet til Berge Rederi AS) kjøpte MV Nordvik i 1997 og ga nytt navn til fartøyet MV OptiMar. Navnet OptiMar AS ble bestemt av befrakteren BioMar AS, det refererer til fiskemattypen OptiMal. Fartøyet var 45 m langt og lastet maksimalt 360 tonn fiskefôr. OptiMar ble innleid av «BioMar AS» og lastet to ganger i uken ved fabrikken på Karmøy. En ukeplan var en reise til Austevoll/Bergen-områdene og en reise til Hitra/Frøya-områdene. Dette markerte en viktig milepæl som starten på Berge Rederi AS. OptiMar ble til slutt solgt til «Geir Mørk Sjøtransport AS» i Tromsø, i 1999.

bottom of page