top of page

MV Optimar III

(2013 – 2018)

MV Optimar III

I februar 2013 kjøpte Berge Rederi AS Molo Carrier fra Molo Shipping AS og omdøpte henne til MV OptiMar. Inkludert i salget var finansiering fra en lokal bank på Nordvestlandet. OptiMar ble bygget om til selvutlosser med gravemaskin samme år i Tallinn. Hun hadde også et utvidet tørrdokkopphold i Tallinn med flere reparasjoner de første 6 månedene. Lastekapasiteten var 2700 tonn, med et 3800 cbm lasterom bestående av 2 bevegelige skott. Fartøyets hovedlast var råvarer til lakse- og landbruksnæringen i Norge. Utgående laster var hovedsakelig dolomitt og delt. En uheldig ulykke skjedde 23. desember 2017 da OptiMar grunnstøtte på Braken, Nordvestkysten av Norge. Mannskapet ble evakuert med helikopter mens fartøyet senere ble reddet av redningsskøyta Eirk Bye og brakt til Kristiansund. Etter et par måneder ble hun erklært totaltaps og slept til Stokksund for utrangering. Gravemaskin og nyttige deler ble overført til det fremtidige fartøyet MV Kya.

bottom of page