top of page

MV Sletringen

(1999 – 2007)

MV Sletringen

I år 2000 ble fartøyet MV Mina Mare kjøpt fra spanske eiere og omdøpt til MV Sletringen. Navnet Sletringen stammer fra fyret Sletringen like ved Titran der Anne Gunn og Magne bodde på den tiden. Fartøyet var 2889 dwt, 63 m langt og utstyrt med gravemaskin. Sletringen Bulk AS var eid av Magne, Anne Gunn, Oddvar og Øivind Berge, Frøyfisk AS og Tor Arnar Skeie. Dette fartøyet var starten på vår nåværende bulklasthandel. Sletringen ble til slutt solgt til et kroatisk selskap i 2005.

bottom of page