top of page

MV Titran

(2010 – )

MV Titran

I januar 2010 leide Berge Rederi AS Leistein fra Inter Caric II AS (Blystad Rederi AS) på en BBCP og omdøpte henne til MV Titran. Det var ikke lett å finansiere fartøy på denne tiden. Berge Rederi AS kjøpte Titran i 2011. Navnet Titran stammer fra stedet like ved der Anne Gunn og Magne bodde på den tiden. Fartøyet var allerede en selvlosser med en lastekapasitet på 4500 tonn, et 5816 cbm lasterom med 2 bevegelige skott. I begynnelsen av 2010 hadde Titran en utvidet dokking etter en periode i Karibia. En ny gravemaskin (Volvo 700) ble også montert. Fartøyets hovedlast er råvarer til lakse- og landbruksnæringen i Norge. Utgående last er hovedsakelig dolomitt, smuldrer, tømmer og splitt. Handelsområder vinterstid ble de første årene utvidet til Spania og Island. I tillegg er fartøyet utstyrt og sertifisert for handelsreiser over arktiske områder. (Polarkode)

bottom of page