top of page
Titran fyr

OM OSS

Berge Rederi AS er eier av en flåte av selvlossende bulklastfartøy fra 3700 – 8500 dwt.

Alle fartøyene er selvutløsende fartøyer utstyrt med gravemaskin. Handelsområdet strekker seg fra polare områder til Middelhavet. Selskapets hovedkontor ligger på øya Hitra i Norge, mens et avdelingskontor er etablert i Trondheim.

 

Berge Rederis mål er å utføre maritime operasjoner så sikre og effektive som mulig, med minst mulig miljøpåvirkning. Selskapet tilbyr en rekke maritime transporttjenester.

 

TransMar AS er Berge Rederi AS’ forvaltningsselskap.

TransMar AS

TransMar AS ble grunnlagt i år 2000 av M.Sc. Anne Gunn Gabrielsen Berge. TransMar AS er et DNV-sertifisert Ship Management Company, og selskapet er både sjef og operatør for alle fartøyene i Berge Rederi AS sin flåte. 

 

TransMar AS har også følgende DNV-godkjenninger/lisenser:

  • ISO 9001 / ISO 14001

  • Den internasjonale styringskoden for sikker drift av skip og forebygging av forurensning (ISM)

  • Maritime Labor Convention 2006-koden (MLC)

  • Den internasjonale sikkerhetskoden for skip (ISPS)

  • Polarkoden – for operasjon i arktiske farvann (PWOM) 

Vår Visjon

Vi muliggjør global handel, sømløst og ansvarlig

Vår visjon fanger essensen av vår ambisjon om å være en pålitelig kraft i global handel samtidig som vi tar ansvar for virksomheten vår.

Gjennom vår visjon forplikter vi oss til å være en pålitelig og ansvarlig aktør innen internasjonal bulkfrakt. Denne visjonen vil lede våre strategiske beslutninger og handlinger, og inspirere teamet vårt til å opprettholde et høyt nivå av kvalitet, pålitelighet og bærekraft i alle aspekter av virksomheten.

Våre Kjerneverdier

Pålitelighet

Vi prioriterer å levere konsistente og pålitelige frakttjenester til kundene våre, for å sikre deres tillit til vår evne til å møte deres behov.

Bærekraft

Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår på en miljømessig ansvarlig måte, minimere vårt økologiske fotavtrykk og bidra til en bærekraftig fremtid.

Samarbeid

Vi tror på kraften i samarbeid og teamarbeid, og fremmer sterke partnerskap med kunder, leverandører og ansatte for å oppnå gjensidig suksess.

Sikkerhet

Vi prioriterer sikkerheten og trivselen til våre ansatte, kunder og lokalsamfunnene vi opererer i, opprettholder en sikkerhetskultur og implementerer strenge sikkerhetsprotokoller.

Globalt statsborgerskap

Vi engasjerer oss aktivt i initiativer for samfunnsansvar, bidrar til lokalsamfunnene der vi opererer og har en positiv innvirkning på samfunnet.

Fortreffelighet

Vi streber etter fortreffelighet i alle aspekter av vår virksomhet, og opprettholder høye standarder for ytelse, sikkerhet og kundeservice.

Integritet

Vi opprettholder de høyeste etiske standarder, og fremmer åpenhet, ærlighet og rettferdighet i all vår interaksjon med kunder, ansatte og interessenter.

Innovasjon

Vi omfavner innovasjon og kontinuerlig forbedring, og søker nye og kreative løsninger for å optimalisere tjenestene våre, forbedre effektiviteten og tilpasse oss nye bransjetrender.

Kundefokus

Vi setter kundene våre i sentrum for alt vi gjør, samt streber etter å forstå og møte deres unike behov, og gir eksepsjonell service som overgår deres forventninger.

Profesjonalitet

Vi opptrer med profesjonalitet, viser ekspertise, ansvarlighet og en forpliktelse til å levere tjenester av høyeste kvalitet til våre kunder.

bottom of page