top of page
Titran fyr

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er hjørnesteinen i Berge Rederis forpliktelse på åpen og ærlig kommunikasjon. Vi tror på styrken ved åpenhet for å bygge tillit og skape sterkere relasjoner med våre kunder, ansatte og partnere.

 

Denne loven er et vitnesbyrd om vår dedikasjon til etisk praksis, og gir et klart syn på våre operasjoner, beslutningsprosesser og bedriftens ansvar. Her finner du detaljert informasjon om våre retningslinjer, initiativer og tiltakene vi tar for å sikre ansvarlighet på alle nivåer i organisasjonen vår.

Nødvendig aktsomhet

Berge Rederi har grundig vurdert potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjons- og leveringsprosessene våre. Dette inkluderer en omfattende evaluering av nye leverandører for å sikre samsvar med selskapets standarder. I tillegg gjennomfører vi grundige bakgrunnssjekker der det er nødvendig.

MLC

Berge Rederi er dedikert til å operere i samsvar med Maritime Labor Convention (MLC). Hvert fartøy i vår flåte har de nødvendige sertifiseringene som lovpålagt. MLC omfatter ulike forskrifter, inkludert de som gjelder arbeidstid, menneskerettigheter, sosiale rettigheter og utbetaling av lønn, som sikrer vår forpliktelse til de høyeste standardene for maritim arbeidspraksis.

Berge Rederi er sterkt imot:

Diskriminering
Barnearbeid
Utnyttende arbeidsforhold
Mobbing og trakassering
Menneskehandel
Slavearbeid og tortur

Skulle selskapet identifisere noen negative innvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant våre interessenter, er vi forpliktet til å ta opp disse problemene umiddelbart og iverksette korrigerende tiltak.

 

Denne forpliktelsen er en pågående prosess som gjenspeiler vår dedikasjon til kontinuerlig forbedring for å ivareta rettighetene og velværet til alle berørte parter.

bottom of page